Bắt đầu thẩm định hồ sơ hồ sơ vụ việc chống bán phá giá đối với nhôm thanh định hình xuất xứ từ Trung Quốc

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ về yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với nhôm thanh định hình xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.  Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét ra hoặc không ra quyết định điều tra.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên cung cấp các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp;

- Công suất thiết kế và sản lượng của các sản phẩm nhôm thanh định hình trong các năm 2015, 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến năm 2018;

- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn để cung cấp các thông tin nêu trên là trước 17h00 ngày 14 tháng 12 năm 2018 (giờ Hà Nội).

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Bên yêu cầu trong vụ việc là đại diện của ngành sản xuất trong nước, gồm 04 công ty Công ty CP Nhôm Austdoor, công ty CP Nhôm Sông Hông, công ty TNHH Tung Yang và công ty CP tập đoàn Mienhua.

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Cơ quan điều tra có công văn số 951/PVTM-P1 đề nghị bên yêu cầu bổ sung, điều chỉnh để làm rõ một số nội dung để xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, bên yêu cầu đã nộp hồ sơ bổ sung theo đề nghị tại công văn số 951/PVTM-P1.

Tuấn Hưng