Bia Sài Gòn Miền Trung thu lợi nhuận khủng ngay trong quý I/2021

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB), kết thúc năm 2020, tổng doanh thu đạt 1.182,12 tỷ vượt 14,05%, lợi nhuận trước thuế đạt 188,16 tỷ đồng vượt 78,36% so với chỉ tiêu kế hoạch. Với kết quả đạt, đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%.

Năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động đến mọi mặt nền kinh tế trong và ngoài nước. Tăng trưởng của nhiều quốc gia, khu vực ở mức âm; đầu tư và thương mại suy giảm; thực hiện “giãn cách xã hội” người lao động mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Ở nước ta sau giai đoạn giãn cách, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế bắt đầu khởi động trở lại.

ĐHCĐ
Đại hội đồng cổ đông thương niên của Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung 2021

Ngoài ra Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020 đặt ra các quy định chặt chẽ hơn đối với tiếp thị và quảng bá bia, rượu cũng như áp dụng các hình phạt nặng hơn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông dưới ảnh hưởng của bia rượu với bất kỳ nồng độ cồn nào trong máu và hơi thở dẫn đến tình hình tiêu thụ bia, rượu trên thị trường gặp nhiều khó khăn, sản lượng giảm; đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp SXKD bia, rượu.

Trước tình hình khó khăn trên, ngay từ đầu năm 2020 Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, ngoài việc phối hợp với các đơn vị Thương mại khu vực đẩy mạnh tiêu thụ bia Sài Gòn tại thị trường Tây Nguyên, Phú Yên, Quy Nhơn, Công tác đầu tư tiết giảm hết mức có thể.

ĐHCĐ
Toàn cảnh Đại hội

Những dự án và chương trình chưa thật sự cần thiết thì chưa đầu tư. Chỉ đầu tư những hạng mục, công trình thật sự cấp thiết ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến môi trường theo quy định của nhà nước và các hạng mục tiết kiệm năng lượng nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng giá thành giảm.

Nguồn vật tư, nguyên vật liệu chính được Công ty chủ động tìm kiếm và tổ chức chào hàng cạnh tranh chọn được nhà cung cấp với giá tốt cho cả 3 nhà máy nên có một số vật tư biến động tăng nhưng không ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào.

HĐQT
Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty

Phong trào lao động sáng tạo, cải tiến, tiết kiệm năng lượng tại 03 nhà máy của Công ty tiếp tục được duy trì trong năm 2020, đặc biệt phong trào tiết kiệm điện, nước đã có bước cải thiện đáng kể. Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005Hệ thống Quản lý năng lượng ISO 5001:2018 tiếp tục được duy trì và cải tiến.

Kết quả, năm 2020 Công ty các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách đều vượt so với các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, sản lượng tiêu thụ đạt 184,88 triệu lít vượt 11,36%; doanh thu đạt 1.182,12 tỷ vượt 14,05%; lợi nhuận trước thuế đạt 188,16 tỷ đồng vượt 78,36%; nộp ngân sách 1.093,94 tỷ vượt 15,54%.

Doanh thu
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung

Sang năm 2021, SMB đặt mục tiêu đạt 1.315 tỷ đồng doanh thu tăng 11,2% so với thực hiện 2020 và dự tính lãi trước thuế gần 153 tỷ đồng giảm 18,6% so với thực hiện 2020. Cổ tức dự kiến là 35%.

Kế hoạch 2021
Các chỉ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

Kết thúc quý 1/2021, nhờ sản lượng tiêu thụ bia tăng nên SMB thu về 272,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 66 tỷ đồng tăng gần 61% so với quý 1/2020.

Nguyên Vỵ