Biểu dương, khen thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” Quý III/2021

Vừa qua, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức biểu dương, khen thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” quý III năm 2021.
thong nhat 1
Đồng chí Nguyễn Mạnh Toán – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Đồng chí Đào Tuấn Anh – Phó Bí thư Đảng ủy biểu dương, khen thưởng các gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ

Các đồng chí được biểu dương khen thưởng là tấm gương trong lao động sản xuất, tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các phong trào thi đua tại đơn vị cũng như của Công ty. Các đồng chí đều hoàn thành vượt mức năng xuất lao động, có ngày công, thu nhập cao, luôn đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

thong nhat 2
Đồng chí Vũ Thị Hằng - UV BTV Đảng uỷ,Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Phượng – UV BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty biểu dương, khen thưởng các gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”

Trong Quý III/2021, Công ty Than Thống Nhất - TKV có 20 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” thuộc các Phân xưởng trong Công ty được biểu dương, khen thưởng. 

Phong trào thi đua “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua giữa các cá nhân, các đơn vị trong toàn Công ty. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như trên tất cả các lĩnh vực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng năng suất lao động, thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị và góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Công ty phát triển bền vững.

Danh sách 20 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” thuộc các Phân xưởng trong Công ty được biểu dương, khen thưởng:

 1. Vũ Văn Quý – Phân xưởng Khai thác 1;
 2. Bùi Văn Đảm - Phân xưởng Khai thác 2;
 3. Trần Đức Hưng – Phân xưởng Khai thác 3;
 4. Nguyễn Công Diễn - Phân xưởng Khai thác 4;
 5. Nguyễn Danh Thiết – Phân xưởng Khai thác 5;
 6. Nguyễn Văn Thủy – Phân xưởng Khai thác 6;
 7. Phạm Văn Liêm – Phân xưởng Khai thác 7;
 8. Nguyễn Văn Cường – Phân xưởng Khai thác 8;
 9. Phạm Văn Triều – Phân xưởng Khai thác 9;
 10. Vũ Đình Cảnh – Phân xưởng Khai thác 10;
 11. Hoàng Văn Nghiệp – Phân xưởng Đào lò 1;
 12. Vũ Hoàng Phong – Phân xưởng Đào lò 2;
 13. Nguyễn Văn Nam – Phân xưởng Đào lò 3;
 14. Nguyễn Văn Tuân – Phân xưởng Vận tải lò 1;
 15. Vũ Xuân Tuấn – Phân xưởng Vận tải lò 2;
 16. Lê Thị Bích – Phân xưởng Đời sống; Kiều Văn Nho – Phân xưởng Thông gió thoát nước;
 17. Nguyễn Doãn Thanh – Phân xưởng Cơ điện;
 18. Nguyễn Thị Cẩm – Phân xưởng Phục vụ ;
 19. Nguyễn Văn Tưởng – Phân xưởng Sàng tuyển than.
PV