Bình Thuận: Tăng cường kiểm tra các công trình điện trong mùa mưa lũ

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật đối với các công trình điện.

Phối hợp kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện

Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị, khi phát hiện những vấn đề bất thường hoặc các nguy cơ tiềm ẩn không an toàn, các đơn vị phải lập tức có biện pháp khắc phục hoặc báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết để chỉ đạo kịp thời; đồng thời, triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu nhằm ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.

Vận hành hồ chứa nước đúng quy trình đã được phê duyệt; phối hợp kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công, sửa chữa; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập.

Thông báo thường xuyên và kịp thời cho chính quyền địa phương các cấp vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và người dân biết thông tin chi tiết về quy trình xả lũ để chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt; khi xả lũ cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến và xu thế thời tiết, phối hợp với địa phương nắm bắt kịp thời tình hình ngập lụt ở hạ du, vận dụng linh hoạt trong việc điều tiết, tận dụng tối đa dung tích phòng lũ của công trình nhằm làm giảm lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du.

kiểm tra công trình điện
Bình Thuận tăng cường công tác kiểm tra các công trình điện trong mùa mưa lũ.

Chuẩn bị phương án vận hành, cấp điện cho các phụ tải quan trọng

Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ có liên quan về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, gồm: Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, hồ chứa thủy điện; báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện; báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện…

Chuẩn bị phương án vận hành, sản xuất, truyền tải điện và phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt tại các vùng có nguy cơ lụt, bão, thiên tai xảy ra; có phương án dự trữ vật tư, thiết bị, kiểm tra sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, để ứng phó sự cố khi mưa lớn, lũ về hồ nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ chứa nước theo quy định.

Thanh Hà