Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại vừa phát đi thông báo về việc bắt đầu tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (SG06).

Trước đó, Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP/MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00. Thời gian gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ là 30 tháng kể từ ngày 07/3/2020 – 06/9/2022 (nếu không gia hạn).

Căn cứ Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị:

Các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.;

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021.

[Quảng cáo]

Thanh Xuân