Bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2098/QĐ-TTg bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2098/QĐ-TTg bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 8/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam theo quy định của pháp luật, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Nam về thực trạng và đề xuất quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 8 khu công nghiệp với tổng diện tích các KCN phát triển đến năm 2020 là 2.534ha, trong đó tỷ lệ đất công nghiệp 1.781,35ha. Đến nay có 7/8 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích 2.143ha, tỷ lệ lấp đầy 72,39%.

Cụ thể, đề xuất quy hoạch phát triển các KCN, Khu công nghệ cao đến năm 2025 tăng 18 KCN so với năm 2020; quy mô khoảng 7.334 ha, tăng 4.800ha so với năm 2020; 1 khu công nghệ cao với quy mô diện tích 1.000ha. Cụ thể, giữ nguyên các KCN Đồng Văn I, II, hỗ trợ Đồng Văn III, Hòa Mạc, Châu Sơn; thành lập mới 18 KCN với quy mô 4.700ha; mở rộng KCN Thái Hà với diện tích 100ha; thành lập khu công nghệ cao Lý Nhân với quy mô 1.000ha.

[Quảng cáo]

Thanh Xuân