Bộ Tài chính đã soạn xong dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Đối với lĩnh vực quản lý tài sản công, tháng 11 có 2 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch cho khu dân cư.
thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước vượt dự toán cao nhất
Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước vượt dự toán cao nhất

7 khoản thu đạt khá

Tính đến hết tháng 10 có 7 khoản thu đạt khá so dự toán và cao hơn mức thu bình quân chung (86,6% dự toán), như: thu về nhà, đất (117% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (98,5% dự toán), cao nhất là thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (139,4% dự toán)...

Ước tính cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 82%) và 56 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

- Thu từ dầu thô: Ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán trong tháng khoảng 950 nghìn tấn, giá dầu thanh toán khoảng 66,5 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng so giá dự toán. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 107,9% dự toán.

- Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng số thu trong tháng 10 ước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với thực hiện thu tháng 9; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 16,5 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng bằng 96,5% dự toán năm
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng bằng 97,6% dự toán năm

Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt gần 184,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 289,95 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 105,26 nghìn tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán.

Xin ý kiến về dự thảo Nghị định

Trong tháng 10, Bộ Tài chính tích đã hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài sản công; thu tiền sử dụng khu vực biển; thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp;...

Công nhân vận hành thiết bị tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống.
Công nhân vận hành thiết bị tại Nhà máy Nước mặt sông Đuống.

Trong tháng 11, đối với lĩnh vực quản lý tài sản công, có 2 nhiệm vụ trọng tâm. Một là xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch cho khu dân cư.

Hai là trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật...

Phú Mỹ