Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư cảm ơn nhân ngày khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Nhân ngày khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương 17/6/2022, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo ngành Công Thương qua các thời kỳ; các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương lời cảm ơn chân thành với những tình cảm tốt đẹp nhất!

Sau đây là toàn văn lời cảm ơn của Bộ trưởng: