Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa gửi thư chúc mừng đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.