Các nhà máy của EVNGENCO1 vận hành ổn định, cung ứng điện an toàn

Tổng sản lượng điện Tổng công ty sản xuất được trong quý I/2023 là 7.530 triệu kWh, đạt 92,1% kế hoạch được giao.

Quý I/2023, hoạt động sản xuất của EVNGENCO1 thuận lợi như tần suất nước về phần lớn các hồ thủy điện của Tổng công ty nhìn chung tốt hơn tần suất trung bình 5 năm gần đây; công tác cung ứng than nội địa dần khắc phục được những khó khăn từ đầu năm và đã ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành.

Ban lãnh đạo EVNGENCO1 họp giao ban quý II/2023, sáng ngày 10/4 tại Hà Nội

Ban lãnh đạo EVNGENCO1 họp giao ban quý II/2023, sáng ngày 10/4 tại Hà Nội

Tuy nhiên, việc phụ tải trung bình ngày của hệ thống tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 1,6% so với kế hoạch năm 2023 của Bộ Công Thương đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1.Tổng sản lượng điện Tổng công ty sản xuất được trong quý I/2023 là 7.530 triệu kWh, đạt 92,1% kế hoạch được giao.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Trong quý I, khối lượng thực hiện ĐTXD và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 đạt 36,9% kế hoạch năm 2023.

Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 triển khai. Lộ trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 - 2025, định hướng tới năm 2030 đã được Tổng công ty cập nhật, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai năm 2023.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được EVNGENCO1 thực hiện nghiêm ngặt và đạt hiệu quả. Tổng công ty đã tổ chức hội nghị và lễ ký cam kết với giữa người đứng đầu các đơn vị thành viên, liên kết về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2023.

Bên cạnh đó, hoạt động tiêu thụ tro xỉ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, không để ảnh hưởng đến sản xuất, vận hành tại các nhà máy. Tính đến hết tháng 3, các nhà máy của EVNGENCO1 đều có tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ phát sinh đạt 100%.

Trong quý I/2023, chuỗi chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện và hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 là những hoạt động an sinh xã hội nổi bật của EVNGENCO1, thể hiện sự quan tâm của EVNGENCO1 và các đơn vị đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngoài ra, để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giáo dục và ủng hộ vật tư y tế… tại các địa bàn đơn vị hoạt động.

EVNGENCO1 cũng đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, nổi bật là kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023) và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Tháng 4/2023, nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1 là hoàn thành sản lượng điện được giao 2.642,1 triệu kWh trên cơ sở triển khai đúng tiến độ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện và vận hành các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định.

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Tổng công ty cũng phát động các phong trào thi đua hướng hoạt động SXKD - ĐTXD của Tổng công ty thực hiện phù hợp với chủ đề năm của Tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

 

Thu Hà