Các phong trào thi đua thiết thực của Công đoàn Hóa chất

Trong năm 2021, toàn ngành Hóa chất đã có 2.176 sáng kiến, làm lợi gần 113,680 tỉ đồng.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 60/CTLT- HCVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc Phát động Thi đua năm 2021 tới các đơn vị. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn như: thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ; Thi đua phát huy ý tưởng, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ; Thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; Thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… tất cả hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hưởng ứng phong trào, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã vận dụng linh hoạt các hình thức thi đua phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhiều đơn vị đã tổ chức các hình thức thi đua mới, với khí thế quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2021. Tiêu biểu như Công đoàn Công ty CP DAP - Vinachem với phong trào thi đua Vườn cây Công đoàn; Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam triển khai các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công đoàn Công ty CP Cao su Đà Nẵng tổ chức tuyên dương Công nhân giỏi, điển hình tiên tiến; Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức tuyên dương công nhân giỏi từ tổ sản xuất 1 quý/lần...

công đoàn hóa chất
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho các cơ sở đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh

 

Năm 2021, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vinh dự có 05 công nhân giỏi được tặng bằng khen Bộ Công Thương do có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương. 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và bằng Lao động sáng tạo trong chương trình “75 nghìn sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Đặc biệt, chỉ trong năm 2021, toàn ngành đã có 2.739 ý tưởng được đề xuất. Trong đó có 2.176 ý tưởng được triển khai thành sáng kiến, làm lợi gần 113,680 tỉ đồng. Các đơn vị đã chi thưởng cho 2.456 cá nhân, người lao động có ý tưởng sáng tạo với số tiền 3,138 tỷ đồng. Đã xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 33 cá nhân thuộc các công ty: Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Cao su Đà Nẵng, Ắc quy Tia Sáng, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Công nghiệp Cao su Miền Nam, Pin Hà Nội, Hóa chất Cơ bản Miền Nam,  Que hàn điện Việt Đức, Cao su Sao Vàng...

Nhân dịp Tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và 05 tập thể. Hơn 100 tập thể và hơn 900 cá nhân thuộc các đơn vị cũng vinh dự được Tổng Liên đoàn, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Hóa chất tặng cờ, bằng khen.

PV