Campuchia tăng giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng Jet A1 lên 100% kể từ ngày 01.01.2015

Giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng xăng máy bay (Jet A1) vào Campuchia sẽ tăng từ 250USD/tấn lên 500USD/tấn kể từ ngày 01.01.2015, theo quyết định số 2303.OC ngày 08.12.2014 sửa đổi giá tính thuế nhập k

Với giá tính thuế mới trên thì một tấn Jet A1 khi nhập khẩu từ ngày 01.01.2015 sẽ phải chịu thêm 44,25USD tiền thuế nhập khẩu. Tổng cộng số thuế tuyệt đối phải nộp cho một tấn Jet A1 sẽ là 88,5USD, so với mức hiện hành 44,25USD tăng 100%.

Công văn trên cũng cho biết việc sửa đổi giá tính thuế nhằm tiến tới thực hiện đầy đủ theo thỏa thuận về định giá tính thuế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và phù hợp với diễn biến tình hình trong thời gian hiện nay.

Trước đó, Ủy ban Chính sách kinh tế và Tài chính và Bộ Kinh tế Tài chính Campuchia đã họp bàn vào ngày 19.11.2014; Tổng cục Hải quan và Thuế Campuchia cũng đã có cuộc họp với hai doanh nghiệp đang nhập khẩu Jet A1 hiện nay tại Campuchia là Total Cambodge Ltd và PTT (Cambodia) Ltd vào ngày 25.11.2014 về việc tăng giá tính thuế đối với mặt hàng Jet A1.

Campuchia hiện đang áp dụng chính sách thuế tuyệt đối đối với xăng dầu nhập khẩu, việc tăng giá tính thuế mới lên 100% như trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tăng giá vốn của hai doanh nghiệp nhập khẩu Jet A1 là Total Cambodge Ltd và PTT (Cambodia) Ltd. Nếu lượng Jet A1 nhập khẩu năm 2015 tương đương năm 2014, số thuế nhập khẩu các doanh nghiệp này sẽ phải nộp tăng thêm khoảng 4 triệu USD.

Biểu thuế nhập khẩu xăng dầu áp dụng từ ngày 01.01.2015:

Mặt hàng
Mã HSGiá tính thuế
(USD/T)Thuế nhập khẩuPhụ thuThuế TTĐBThuế GTTT

Tổng cộng thuế

cố định phải nộp (USD/T)

Tỷ lệ (%)Số tiền (USD/T)Mức thu (USD/L)Số tiền (USD/T)Tỷ lệ (%)Số tiền (USD/T)Tỷ lệ (%)Số tiền (USD/T)Xăng
2710.12.11
2710.12.12
2710.12.13
2710.12.14
2710.12.15
2710.12.1678515117,750,0227,81093,0610102,36340,97Diesel
2710.19.71
2710.19.72
2710.19.90580000,0447,604,3527,301065,49140,39Dầu hỏa
2710.19.16580000010581063,80121,80JET A1
2710.11.2050073500001053,5088,50Mazut
2710.19.79300000000103030,00

Ghi chú: Chính phủ ấn định 1 tấn xăng = 1.390 lít và 1 tấn dầu diesel = 1.190 lít để làm căn cứ thu phụ thu.