Chứng khoán SSI: Tiêu thụ nội địa của Tập đoàn Hoa Sen vẫn tiếp tục suy yếu, mảng xuất khẩu đã ổn định

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận định kênh tiêu thụ nội địa của Tập đoàn Hoa Sen vẫn tiếp tục suy yếu với sản lượng tiêu thụ nội địa trong quý 2 niên độ tài chính 2022 – 2023 giảm 17% so với quý liền trước.

Theo báo cáo mới nhất về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG - sàn: HoSE) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thực hiện, sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen trong quý 2 niên độ tài chính 2022 – 2023 (tức quý 1 năm 2023, từ ngày 1/1 - 31/3/2023) chỉ đạt 295.000 tấn, giảm 8% so với quý trước và giảm 36% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2021 - 2022, tương đương tỷ lệ công suất hoạt động ở mức khá thấp, khoảng 50%.

Sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen
Sản lượng tiêu thụ (nghìn tấn) qua kênh nội địa và kênh xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen qua các quý. (Nguồn: SSI Research, HSG)

Theo Chứng khoán SSI, kênh nội địa của Tập đoàn Hoa Sen vẫn tiếp tục suy yếu, với sản lượng tiêu thụ trong quý 2 chỉ đạt 167.000 tấn, giảm 37% so với cùng kỳ niên độ trước và giảm 17% so với quý trước. Mức tiêu thụ này tương đương với mức đáy của quý 4/2021 trong bối cảnh thực thi giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, kênh xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen được nhận định đã ổn định, với sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 50.000 tấn trong tháng 2 và tháng 3/2023, so với mức đáy khoảng 32.000 tấn từ tháng 7 đến tháng 9/2022. Con số này vẫn thấp hơn khoảng 50% - 60% so với mức đỉnh của nửa cuối năm 2021.

Hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen được kỳ vọng có thể sẽ phục hồi nhờ nhu cầu từ thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Tập đoàn đã ghi nhận các đơn hàng xuất khẩu đặt trước khoảng 100.000 tấn.

Các đơn hàng được ký trước này có thể giúp Tập đoàn Hoa Sen đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cho kênh xuất khẩu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc giá thép điều chỉnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dự phòng hàng tồn kho và gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận chung của Tập đoàn Hoa Sen. Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước đã điều chỉnh gần 12% trong vài tháng qua sau khi giá tại Trung Quốc giảm khoảng 14% do tình trạng dư cung.

Tỷ suất lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen
Diễn biến giá HRC trong nước (USD/tấn) và tỷ suất lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen qua các quý. (Nguồn: SSI Research, HSG) 

Chứng khoán SSI cho rằng triển vọng ngắn hạn của Tập đoàn Hoa Sen còn nhiều thách thức và lợi nhuận còn biến động mạnh do nhu cầu nội địa yếu và giá thép thế giới điều chỉnh khiến tỷ suất lợi nhuận của Tập đoàn rất mỏng.

Chứng khoán SSI điều chỉnh giảm sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2023 xuống còn 1,36 triệu tấn, giảm 24% so với mức dự báo 1,49 triệu tấn được đưa ra trước đó. Đồng thời, dự báo lợi nhuận niên độ tài chính 2022 - 2023 của Tập đoàn Hoa Sen được điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 41 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ niên độ trước.

Sau 2 quý lỗ liên tiếp, Tập đoàn Hoa Sen đã ghi nhận lợi nhuận dương trở lại trong quý 2 vừa qua với mức lợi nhuận đạt 251 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2021 - 2022.

Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho, lãi/lỗ tỷ giá và thu nhập khác, lợi nhuận cốt lõi của công ty trong quý 2 sẽ lỗ 255 tỷ đồng, so với mức lãi 193 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ tài chính 2021 - 2022.

Do lợi nhuận quý 1 lỗ tới 680 tỷ đồng, nên tính chung 6 tháng đầu niên độ tài chính 2022 - 2023, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đang ghi nhận lỗ 429 tỷ đồng, so với mức lãi 873 tỷ đồng trong cùng kỳ niên độ tài chính 2021 - 2022.

Quỳnh Trang