Cơ điện - Vận tải Than Thống Nhất: Quyết không để gián đoạn dây chuyền sản xuất

6 tháng đầu năm, công tác Cơ điện - Vận tải của Công ty Than Thống Nhất đã có nhiều cố gắng, duy trì đảm bảo dây chuyền sản xuất ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù điều kiện sản xuất của Công ty gặp không ít những khó khăn, song công tác Cơ điện - Vận tải đã có nhiều cố gắng, duy trì đảm bảo dây chuyền sản xuất ổn định, góp phần hoàn thành kế hoạch được giao và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh việc rà soát, biên soạn các quy trình, quy định, nội quy vận hành thiết bị, quy định an toàn, quản lý kỹ thuật cơ điện, Công ty còn làm tốt công tác kiểm tra, chỉnh định, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Công tác quản lý định mức vật tư, chi phí cơ điện từng bước đi vào hiệu quả. Hệ thống các trạm quạt gió được cải tạo hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thông gió. Khả năng huy động thiết bị, quản lý thiết bị xe máy phục vụ khai thác, đào lò, vận tải, sàng tuyển ngày càng hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng 3 hóa vào thực tiễn quản lý để nâng cao năng lực sản xuất, tiết giảm sức lao động thủ công, cải thiện điều kiện việc làm và nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

khen thuong
Công ty tuyên dương, khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cơ điện - Vận tải 6 tháng đầu năm 2022.

Việc quản lý công tác gia công, chế tạo đã đạt kết quả cao như thực hiện tối đa việc thu hồi vì chống, rà soát lựa chọn các vì chống cũ tái sử dụng, thanh lọc vì chống thu hồi để gia công lại các vì chống có tiết diện nhỏ hơn để đưa vào sử dụng. Các vì chống cũ không thể gia công sử dụng lại được sẽ thanh lọc riêng làm vật tư gia công phụ kiện vì chống phục vụ sản xuất (thanh giằng liên kết vì chống, cột bích, tà vẹt, chèn nhói, rẻ môn…).

Công tác tự sửa chữa phục hồi các sản phẩm cơ khí, cơ điện luôn được tăng cường đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty, nhất là trong bối cảnh vật tư, thiết bị phục vị cho nhu cầu sản xuất khan hiếm, diễn biến giá cả vật tư, nhiên liệu trên thị trường liên tục tăng cao làm ảnh hưởng đến SXKD.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, củng cố tất cả các thiết bị cơ điện, vận tải đảm bảo hoạt động ổn định không để xảy ra sự cố ách tắc sản xuất, các máy móc thiết bị sau khi sửa chữa phải đảm bảo chất lượng, nâng cao công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị vào ca 1, ca 2 ngày chủ nhật đảm bảo không để ảnh hưởng đến sản xuất.

Với những giải pháp và phương hướng triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, công tác Cơ điện - Vận tải của Công ty sẽ duy trì ổn định, có nhiều sáng kiến phục vụ sản xuất cũng như nâng cao năng lực của hệ thống thiết bị Cơ điện - Vận tải. Áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa thiết bị tiên tiến, thông minh vào phục vụ sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và sự phát triển của Tập đoàn.

Nhân dịp này, Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cơ điện - Vận tải 6 tháng đầu năm 2022.

 

Lê Hải