Cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng giá bán điện theo ngành sản xuất

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng giá điện theo các ngành sản xuất, chi phí tiền điện của các doanh nghiệp du lịch sẽ giảm đáng kể qua đó sẽ hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch sớm vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.
Cơ sở lưu trú du lịch trên đảo Lan Châu, Cửa Lò
Cơ sở lưu trú du lịch trên đảo Lan Châu, Cửa Lò

 

Hỏi: Tại phương án cơ cấu biểu giá lấy ý kiến lần này có chính sách hỗ trợ, tính giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch như thế nào, có bảo đảm để khuyến khích cho khu vực này phát triển, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch đang và sẽ còn gặp nhiều khó khăn trước dịch Covid-19 không?

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri các tỉnh/thành phố trên cả nước liên quan đến việc nghiên cứu, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. 

Theo quy định hiện hành, giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch hiện đang thuộc nhóm đối tượng “kinh doanh dịch vụ”.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Bộ Công Thương đã đề xuất bổ sung đối tượng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics được áp dụng giá bán điện theo các ngành sản xuất.

Với việc áp dụng giá điện theo các ngành sản xuất, chi phí tiền điện của các doanh nghiệp du lịch sẽ giảm đáng kể qua đó sẽ hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch sớm vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang tập trung vào tiếp thu, tổng hợp và phân tích làm rõ về các ý kiến, kiến nghị đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan và địa phương để tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh các phương án theo các yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ để đề ra phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Hỏi: Tại sao Bộ Công Thương không đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội từ mức 30 kWh/hộ/tháng lên mức 50 kWh/hộ/tháng?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Điện lực, Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

Hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh/tháng
Hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh/tháng

 

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg đã quy định: Hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh.

Trong các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính tính toán mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tương đương với tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1, cụ thể: Từ ngày 20/3/2019 đến nay mức hỗ trợ tiền điện là 55.000 đồng/hộ/tháng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính năm 2018, đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1,807 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 1.081 tỷ đồng; năm 2019 thực hiện hỗ trợ cho 1,605 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 983 tỷ đồng.

Số liệu thống kê từ 2011 đến 2019 hầu hết các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên cả nước có mức sử dụng bình quân tháng chỉ ở mức bình quân từ 24 kWh đến 26 kWh/hộ/tháng, thấp hơn mức được Nhà nước hỗ trợ tiền điện là 30 kWh/hộ/tháng.

Như vậy, mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cho 30 kWh theo giá bán điện bậc 1 là phù hợp với thực tế sử dụng điện hiên nay của các hộ này. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi mức sử dụng điện của các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội để có những điều chỉnh, phù hợp với thực tiễn.