Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ngày 16/01, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Đức Đằng giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.
sở công thương
Hội nghị Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 68, ngày 12/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 16/1/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chúc mừng đồng chí tân Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sở Công Thương có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh về việc quản lý, hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp và thương mại theo chức năng được phân công.

sở công thương
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ, Ban Giám đốc, công chức, viên chức, người lao động của Sở Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, chia sẻ, tham mưu để đồng chí tân Giám đốc Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (ảnh Báo Ninh Bình)

Đặc biệt, trong quá trình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công nghiệp vẫn là lĩnh vực trọng tâm, là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Dương Đức Đằng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo trên các lĩnh vực, ở nhiều địa bàn khác nhau, kinh qua nhiều chức vụ, đồng chí Dương Đức Đằng luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với trình độ, năng lực của bản thân, đồng chí Dương Đức Đằng sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, có bước phát triển hơn nữa trên cương vị mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể cán bộ, Ban Giám đốc, công chức, viên chức, người lao động của Sở Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, chia sẻ, tham mưu để đồng chí tân Giám đốc Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hy vọng đồng chí Dương Đức Đằng sau khi nhận nhiệm vụ mới sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức của Sở tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế của ngành Công Thương, đóng góp xứng đáng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Đức Đằng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. 

sơ công thương
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đồng chí tân Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Dương Đức Đằng hứa trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao trong ban lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Công Thương để Sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Minh Huế