Công đoàn Công Thương Hà Nội: Chỉ đạo Đại hội điểm công đoàn cơ sở

Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội; bà Phạm Thị Phương Anh - Ủy viên BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 02 ngày 7/2/2017 về việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn Ngành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Công đoàn Công ty Goshi - Thăng Long là đơn vị được BCH Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chỉ định tổ chức đại hội điểm cho khối đại hội đại biểu.

BCH Công đoàn Công ty Goshi - Thăng Long đã triển khai xây dựng kế hoạch đại hội, tiến hành tổ chức đại hội tại 13 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Ngày 25/3/2017, Công đoàn Công ty Goshi - Thăng Long tổ chức Đại hội đại biểu. Về dự Đại hội có 144 đại biểu chính thức là những đại biểu ưu tú đại diện cho trên 1.300 đoàn viên công đoàn được bầu từ Đại hội công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo của BCH nhiệm kỳ cũ và phương hướng nhiệm kỳ mới; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Công đoàn cơ sở và dự thảo Báo cáo Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Phạm Thị Phương Anh đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Công đoàn Công ty Goshi - Thăng Long cần thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động ở trong doanh nghiệp… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu chính thức dự Đại hội sáng suốt bầu chọn những đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết vào Ban Chấp hành công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu dự Đại hội phấn khởi bỏ phiếu bầu cử BCH Công đoàn khóa mới

Kết quả, Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn vào BCH Công đoàn Công ty khóa VI. Đại hội cũng đã bầu 13 đồng chí tiêu biểu đại diện cho hơn 1.400 CNVCLĐ tham dự Đại hội XI Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Qua chỉ đạo Đại hội điểm lần này các công đoàn cơ sở trong Ngành đã học hỏi, rút được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội công đoàn để tổ chức tốt ở cơ sở mình.
Công đoàn Công Thương Việt Nam