Công đoàn Công Thương Việt Nam trao quà hỗ trợ Công ty CP Luyện cán Thép Gia Sàng

Ngày 19/7/2013, ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và ông Đặng Ngọc Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép (TCty) Việt Nam - CTCP cùng với các ban của Công đoàn Công Thương

Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng cổ phần hoá từ năm 2005 ,vốn nhà nước còn trên 39%. Sau khi cổ phần, sản xuất ngày một đi xuống dẫn đến lỗ kéo dài và từ tháng 1/2013 đến nay, Công ty đã ngừng sản xuất. Người lao động không có việc làm, chỉ có 67 trên tổng số 374 lao động thay phiên nhau trực cơ quan, trực trạm điện 110KV và thực hiện công tác bảo vệ tài sản, máy móc thiết bị. Đời sống của người lao động của Công ty hết sức khó khăn, mới được quyết toán tiền lương đến tháng 8/ 2012, các chế độ như ốm đau, thai sản, dưỡng sức… chưa được thực hiện theo quy định. Từ tháng 1/2013 đến nay, chỉ những người đi làm mới được tạm ứng 1 triệu đồng/tháng, từ 1/7/2013, không còn nguồn để mua thẻ BHXH, BHYT cho người lao động theo qui định. Các ý kiến của người lao động tập trung chủ yếu vào việc đề nghị giải quyết chế độ cho người lao động theo luật định và Công ty sớm trả lời về định hướng ổn định của Công ty trong thời gian tới.

Chia sẻ với những khó khăn của người lao động, ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN và ông Đặng Ngọc Minh đã nêu rõ những khó khăn chung của ngành, của TCty Thép và của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên hiện nay, giải thích một số vấn đề người lao động quan tâm và đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục có những giải pháp giải quyết chế độ cho người lao động, nhất là vấn đề BHXH, đề nghị Công đoàn TCty Thép, Công đoàn Cty CP Gang Thép Thái Nguyên hỗ trợ, phát động các CĐCS trong toàn TCTy Thép VN cùng chung tay giúp đỡ Công ty. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao 70 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCty Thép Việt Nam - CTCP, đã trao 20 suất quà của TCty Thép Việt Nam đến những người lao động của Công ty CP Luyện cán Thép Gia Sàng và ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho Công đoàn Công ty CP Luyện cán Thép Gia Sàng có kinh phí duy trì hoạt động.