Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông chăm lo tốt chế độ cho người lao động

Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, sản lượng alumin quy đổi của Công ty ước thực hiện được hơn 712 ngàn tấn, đạt 109,5% kế hoạch năm, đạt 96,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Ngô Tố Ninh kêu gọi người lao động đoàn kết, luôn đồng hành cùng đơn vị trong mọi hoạt động
Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Ngô Tố Ninh kêu gọi người lao động đoàn kết, luôn đồng hành cùng đơn vị trong mọi hoạt động

Công đoàn DNA luôn quan tâm bố trí đủ việc làm cho người lao động. Công ty luôn bảo đảm không có trường hợp lao động không có việc làm hoặc lao động không đủ ngày công theo quy định.

Ngay từ đầu năm, công ty đã tổ chức rà soát và lập kế hoạch để thực hiện các phương án về sửa chữa, thay thế bổ sung các lan can, cầu thang, sàn thao tác... để bảo đảm an toàn cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Trong năm, tiền lương bình quân của người lao động trong Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV là hơn 15,1 triệu đồng/người/tháng
Trong năm 2023, tiền lương bình quân của người lao động trong Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV là hơn 15,1 triệu đồng/người/tháng

Năm 2023, Công đoàn DNA đã có 6 gia đình được hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Toàn công ty hiện có 140 công nhân ở phòng hộ độc thân tại khu nhà ở cán bộ công nhân viên, 48 công nhân ở phòng hộ gia đình tại các khu nhà tạm.

Đặc biệt, trong năm, thông qua chương trình “1 triệu sáng kiến”, Công đoàn DNA đã có 170 sáng kiến hợp lệ được xét duyệt, đạt 154,5% số lượng chỉ tiêu được phân bổ. Các sáng kiến không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất cho đơn vị, mà còn bảo đảm nơi làm việc an toàn cho người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông khen thưởng cho các cá nhân của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông khen thưởng cho các cá nhân của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV hiện có 1.026 người; trong đó có 66 người là dân tộc thiểu số; lao động nữ là 203 người; lao động trực tiếp là 846 người; lao động gián tiếp là 180 người. Trong năm, tiền lương bình quân của người lao động trong công ty là hơn 15,1 triệu đồng/người/tháng.

Sỹ Đồng