Công đoàn EVNGENCO3: An toàn lao động là ưu tiên số 1

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng vốn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Vì thế, Công đoàn Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) luôn quan tâm tổ chức nhiều lớp t

Năm 2017 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023). Đây cũng là năm cả hệ thống Công đoàn nỗ lực “Vì lợi ích đoàn viên” và thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Không chỉ riêng năm 2017 mà kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đã tham gia xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ hiệu quả, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ. Đó chính là những hành động vì lợi ích đoàn viên.

Trong những năm gần đây, công tác An toàn vệ sinh lao động đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, với việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi chính sách, giải pháp đồng bộ để thúc đẩy công tác an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 luôn coi trọng công tác An toàn vệ sinh lao động, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm đảm bảo chế độ chính sách, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.


Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn ban hành Chỉ thị liên tịch, chỉ đạo xây dựng kế hoạch an toàn, VSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV... Đặc biệt trong năm 2017, đã tổ chức Hội thi ATVSV giỏi từ cấp đơn vị tới Tổng Công ty nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động và đánh giá chất lượng mạng lưới làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn cao. Trong giai đoạn 2015 - 2017, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức 01 lớp tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ; tổ chức 24 cuộc kiểm tra công tác ATVSLĐ và công tác PCCN; phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trường về việc thực hiện quy phạm, quy trình kỹ thuật, chế độ thực hiện PCT, PTT.

Phần thi cấp cứu người bị tai nạn điện giật trên hình nhân điện tử
tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2017

Cũng trong năm 2017, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 Công đoàn Tổng Công ty đã phát động phong trào xây dựng “Vườn cây Công đoàn” tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nhằm tạo cảnh quan, khuôn viên xanh cho đơn vị. Đây chính là cam kết của tổ chức Công đoàn với chuyên môn, với cấp trên; đặc biệt, là hoạt động thiết thực để tuyên truyền với chính quyền và nhân dân địa phương về cam kết, sự cố gắng của Tổng Công ty, của các cấp Công đoàn về xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Năm 2018, Công đoàn Tổng Công ty sẽ phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”; thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ mà trong đó đảm bảo ATVSLĐ vẫn là ưu tiên hàng đầu vì như đã xác định “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động, là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.