Công đoàn EVNNPT - Nơi gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể

Những năm qua, Công đoàn EVNNPT luôn quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống CBCNVLĐ, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty.

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, hơn 3 năm qua, EVNNPT đã truyền tải 514,5 tỷ kWh, đạt mức tăng trưởng bình quân 10,5%/năm, truyền tải lưới điện thông suốt, an toàn, ổn định, góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng công ty hoàn thành 2.372 hạng mục công trình sửa chữa lớn với giá trị 2.186 tỷ đồng, từng bước đảm bảo chất lượng thiết bị. Các chỉ tiêu suất sự cố năm 2015, 2016 và 2017 đều thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu EVN giao. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty luôn quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống CBCNVLĐ, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty.

Trong những năm qua, Công đoàn EVNNPT luôn thể hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công đoàn EVNNPT đã tích cực tham gia với chuyên môn trong việc hoạch định chiến lược phát triển EVNNPT, xây dựng Văn hóa EVNNPT, tham gia vào quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVNNPT và các đơn vị.

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020), thực hiện mục tiêu trở thành là một trong những Tập đoàn TOP đầu về truyền tải của Châu Á, Công đoàn Tổng công ty và tổ chức các công đoàn cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động CBCNVLĐ hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua sản xuất. Nhiều phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực như các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào thi đua liên kết xây dựng các công trình trọng điểm...

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, đã có 25 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và 2 giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; 03 công trình được Tổng Liên đoàn và 12 công trình được Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Tiêu biểu là các công trình: “Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Ô Môn”; Công trình “Trạm biến áp 500kV/220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Công trình "Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông"; Công trình “Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng TBA 500kV Sơn La; Công trình “Trạm biến áp 220kV Phong Điền”.

Để bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn đã tích cực tham gia hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động như: Thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; công tác An toàn vệ sinh lao động; quá trình phân phối lương, thưởng, nâng lương; đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNVLĐ. Trong 5 năm qua, Công ty đã đào tạo được 78.150 lượt CNVCLĐ gần 7.390 lượt CNVCLĐ khó khăn được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền gần 5 tỷ đồng, bố trí tham quan, nghỉ mát cho hơn 38.240 lượt người với số tiền gần 24.590 triệu đồng; xây dựng 5 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ.

Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện và chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, Công đoàn các cấp đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tham gia chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ... Các nỗ lực hướng tới cộng đồng đã nêu cao tính nhân văn trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội, tạo dựng uy tín và hình ảnh thân thiện của EVNNPT trong cộng đồng, xã hội.

Từ những kết quả đã đạt được, tại Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đ/c Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT nhấn mạnh, Công đoàn EVNNPT tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Trong đó, cần thực hiện tốt 5 nội dung như: đi sâu, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; động viên người lao động tham gia tích cực vào các chủ trương, chương trình, đề án lớn của EVNNPT. Tăng cường đảm bảo chức năng đại diện người lao động. Tiếp tục tổ chức tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động với phương châm “từ cơ sở và hướng về cơ sở”; vận động đoàn viên tích cực, chủ động tiếp cận và tiến tới làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thanh Tú