Công đoàn Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vì người lao động, nỗ lực vượt qua đại dịch

Ngày 20/7/2021, Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã tổ chức đến từng vị trí, thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời các cán bộ, đoàn viên, người lao động (CNVCNLĐ) nghỉ tập trung sau ca làm việc.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Bên cạnh việc vừa phải tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động (CNVCLĐ) nghỉ tập trung sau ca làm việc tại Nhà máy để phòng dịch hiệu quả nhất, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn vừa phải đảm bảo công tác sản xuất điện liên tục, an toàn và công tác trung tu Tổ máy S3 đạt kết quả tốt nhất theo đúng chủ trương của Chính phủ, Địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của CNVCLĐ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Hơn thế nữa nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CNVCLĐ về chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của, Chính phủ, Địa phương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và Nhà máy.

Sáng ngày 20/7/2021, Đồng chí Phó giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy, cùng với Lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà máy, Công đoàn bộ phận các Phòng/Phân xưởng đã đi đến từng vị trí, thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc và nhu cầu thỏa đáng của CNVCLĐ trong thời gian thực hiện nghỉ tập trung sau ca làm việc của Nhà máy để đề ra giải pháp tháo gỡ cho CNVCLĐ yên tâm công tác.

thăm hỏi người lao đông
Công đoàn Nhà máy tặng quà động viên người lao động nghỉ tập trung sau ca làm việc

Sự quan tâm kịp thời từ phía Ban lãnh đạo, Công đoàn Nhà máy đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho CNVCLĐ yên tâm công tác, đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 và mọi khó khăn để đảm bảo kế hoạch sản xuất và các nhiệm vụ quan trọng khác Tập đoàn Điện Lực Việt Nam giao phó.

Minh Anh