Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chủ động trước mùa mưa bão

Các Điện lực thuộc PC Hà Tĩnh rèn luyện cho công nhân kỹ năng thao tác và xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn để các đơn vị có thể tự phối hợp với nhau giải quyết công việc, sẵn sàng ứng phó mọi sự

Hà Tĩnh là một tỉnh miền Trung, với địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, sông ngòi, khe suối (địa hình đồi núi chiếm 80% diện tích tự nhiên) lưới điện trải rộng khắp toàn tỉnh, hàng năm hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ như lốc xoáy. Tháng 3, 4/2013 xảy ra tại các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Vĩnh, Phú Gia - huyện Hương Khê; lốc xoáy tháng 7/2013 tại một số địa phương huyện Đức Thọ, Vũ Quang. Đặc biệt là các cơn bão số 10, 11/2013 xảy ra trên toàn tỉnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện Hà Tĩnh.

Với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PCHT) luôn nhanh chóng cấp điện trở lại an toàn ổn định cho dân. Rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2013, PCHT đã và đang được triển khai một cách chủ động và đồng bộ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức "Hội thi thợ giỏi cấp công ty" năm 2014

Ngay từ những ngày tháng giêng năm 2014, khi dư âm của những ngày lễ tết chưa đi qua, PCHT đã khẩn trương bắt tay chuẩn bị cho công tác PCLB&TKCN năm 2014, như thành lập Ban chỉ huy PCLB&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết các thành viên; lập và duyệt phương án PCLB&TKCN cho toàn Công ty; xây dựng phương án cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, các vị trí ưu tiên theo thứ tự của Ban chỉ huy PCLB&TKCN địa phương yêu cầu.

Đồng thời chỉ đạo các Điện lực đồng loạt kiểm tra lưới điện các đường dây cao, hạ áp; kiểm tra và xử lý các vị trí xung yếu thường xuyên hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố như các cột điện ở triền dốc, qua các vị trí có nhiều cây cối, các vị trí cung lèo... Tiến hành bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các Trạm biến áp, kiểm tra hệ thống tiếp địa đường dây đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão; kiểm tra, rà soát và củng cố toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc.

Để làm tốt công tác PCLB&TKCN, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tổ chức diễn tập PCLB&TKCN trên toàn Công ty nhằm đánh giá được khả năng ứng trực với bão lũ và tổ chức phối hợp giữa các đơn vị. Qua đó, các Điện lực rèn luyện cho công nhân kỹ năng thao tác và xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn để các đơn vị đã có thể tự phối hợp với nhau để giải quyết các công việc, sẵn sàng ứng phó mọi sự cố do thiên tai gây ra.

Phan Anh Văn