Công ty Môi Trường sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021

Vừa qua, tại Hội trường, Công ty Môi trường - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ quý III năm 2021.

Tại Hội nghị, báo cáo công tác Đảng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các tổ chức Đảng cấp trên. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, toàn Đảng bộ phải quyết tâm cao, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể, để cùng với các tổ chức Chính trị xã hội và cơ quan chuyên môn hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2021.

Về sản xuất kinh doanh và ATVSLĐ: do phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên việc triển khai các hoạt động SXKD đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, các chỉ tiêu chính chỉ đạt so với kế hoạch năm như sau: Giá trị sản xuất đạt 34%. Doanh thu đạt 28%. Thu nhập bình quân tháng đạt 96,4%. Tuy nhiên, Công ty đã lo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng cho người và thiết bị.

Về hoạt động của các tổ chức Chính trị xã hội, báo cáo nêu rõ: Các tổ chức Chính trị xã hội đã phối hợp với nhau thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ. Tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất. Đoàn Thanh niên đã mạnh dạn đề xuất và tổ chức các hoạt động sôi nổi và được tất cả đoàn viên tích cực hưởng ứng. Hội cựu chiến binh luôn phát huy được phẩm chất của người lính, tiên phong gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ. Phương hướng quý III, các tổ chức Chính trị sẽ phối hợp với nhau cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ.

Ông Hương báo cáo
Đồng chí Phạn Công Hương - Chủ tịch Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Công Hương - Chủ tịch Công ty đã chia sẻ những khó khăn với Công ty, đồng thời ghi nhận sự chủ động, sáng tạo và cố gắng của tập thể lãnh đạo Công ty. Thời gian tới phải vừa chống dịch tốt và vừa sản xuất tốt. Cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

ông Dũng phát biểu
Đồng chí Nguyễn Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trân trọng tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo rất trách nhiệm, sâu sắc của ông Phạm Công Hương. Hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công ty thể chế hóa thành những hành động cụ thể trong thời gian tới.

Giám đốc Công ty nhận định từ nay đến cuối năm vẫn sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, phương châm là với thách thức càng lớn thì quyết tâm phải càng cao. Khi đứng trước khó khăn, thách thức phải tập trung trí tuệ tập thể để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2021 mà Tập đoàn giao.

Hội nghị đã công bố các quyết định về nhân sự, các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quý II.

Trao thưởng
Trao thưởng cho các tập thể, các cá nhân đạt thành tích

 

Lê Thuấn