Công ty Môi Trường - TKV: Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022

Ngày 15/01, tại Hội trường, Công ty Môi Trường - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Môi Trường - TKV đã thể hiện khá đầy đủ, toàn diện những dấu ấn đạt được trong năm 2021, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

oong Hung phat biểu
Đồng chí Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, năm 2021 các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan chuyên môn trong Công ty đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng dịch và vừa SXKD... cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được so với kế hoạch: doanh thu đạt 1.025.180/ 950.000 triệu đồng, đạt 108%. Lợi nhuận đạt 8.600/ 8.600 triệu đồng, đạt 100%. Tiền lương bình quân đạt 7.303.000/ 7.285.000 đồng, đạt 100,2%.

Bỏ phiếu
Bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Tập đoàn TKV năm 2022

Hội nghị đã bầu 3 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Tập đoàn TKV năm 2022 và lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Công ty. Kết quả tín nhiệm cao đạt tỷ lệ từ 85% trở lên. Điều đó khẳng định sự tin tưởng của công nhân viên chức lao động trong Công ty đối với sự lãnh đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Công ty.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công ty và các đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2022. Ký kết phối hợp SXKD giữa Giám đốc Công ty với Quản đốc các phân xưởng trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Mật, thành viên HĐTV Tập đoàn TKV đã thông tin nhanh, ngắn gọn những nét chính của Tập đoàn TKV trong năm qua và phương hướng thực hiện năm 2022. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức lao động của Công ty Môi trường năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã đạt hoặc vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch. Đồng thời đồng chí đã đưa ra 6 định hướng để Công ty làm kim chỉ nam cho hành động năm 2022.

Phạm Văn Mật, thành viên HĐTV Tập đoàn TKV
Đồng chí Phạm Văn Mật - Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV phát biểu tại hội nghị

Tại đây, ông Phạm Văn Mật thừa ủy quyền của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (UBQLV) đã trao Bằng khen của UBQLV cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua của UBQLV giai đoạn 2018-2020.

Ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã trao tặng giấy khen và thưởng 2 phân xưởng trực thuộc tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Tất cả những phần thưởng trên là sự ghi nhận và quan tâm của UBQLV và của lãnh đạo Công ty đối với các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Điều đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Công Hương, Chủ tịch Công ty và ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Công ty đã trân trọng tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo rất trách nhiệm, sâu sắc của ông Phạm Văn Mật, TVHĐTV Tập đoàn TKV. Hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công ty thể chế hóa thành những hành động cụ thể trong năm 2022.

ông Phạm Công Hương, Chủ tịch Công ty
Đồng chí Phạm Công Hương, Chủ tịch Công ty phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Công ty nhận định năm 2022 sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng với phương châm là thách thức càng lớn thì phải quyết tâm càng cao. Các đồng chí kêu gọi toàn thể lãnh đạo, công nhân viên chức lao động trong Công ty phải thật sự đoàn kết, dân chủ, phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Mạnh Hùng