Công ty Nhiệt điện Thái Bình sản lượng điện vượt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021

Tính đến 11 giờ 20 phút ngày 22/6/2021 với 2.011,0 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 6 tháng đầu năm 2021 trước 08 ngày. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2021 sản lượng điện phát đạt 2.130,4 triệu kWh/2.011,1 triệu kWh, đạt 105,93% và tương ứng 1.919,1 triệu kWh thương phẩm. Tiếp nối tăng trưởng sản lượng điện 6 tháng đầu năm, dự kiến trong năm 2021 Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành sản lượng kế hoạch EVN giao là 3.581 triệu kWh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Nhiệt điện Thái Bình (TBTPC) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu điện tăng cao do nắng nóng trên diện rộng, điều kiện tình hình thủy văn hiện nay không thuận lợi cho khối thủy điện, đặt áp lực phát tăng sản lượng lên khối nhiệt điện. Việc tiết giảm, điều chỉnh phụ tải, nguồn điện là tình huống khẩn cấp để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống.

Mặc dù vậy, TBTPC đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phục vụ công tác Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT…. đáp ứng yêu cầu của Hệ thống điện Quốc Gia.

cảnh quan cây xanh Nhà máy
Khuôn viên môi trường xanh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm Lãnh đạo TBTPC đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh mang lại hiệu quả cao nhất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý vận hành; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; phối hợp với Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khắc phục các khiếm khuyết, rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, hiệu quả; Người lao động Công ty cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất.

 

Hùng Mạnh