Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Tuyển dụng 20 vị trí việc làm đợt 1 năm 2022

Sáng ngày 28/10, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV(DNA) đã tiến hành phỏng vấn tuyển dụng bổ sung lao động để thay thế lao động bị thiếu hụt cho các phòng, phân xưởng.

Theo kế hoạch số 1794/KH-DNA ngày 08 tháng 08 năm 2022 “về việc tuyển dụng bổ sung lao động để thay thế lao động thiếu hụt cho các đơn vị thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV”; Quyết định số 842/QĐ-DNA ngày 24/5/2022 của Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV về việc phê duyệt định biên lao động và công văn số 3370/TKV-TCNS ngày 26/7/2022 của Tập đoàn TKV về việc tuyển dụng lao động thì TKV đồng ý chủ trương cho DNA tuyển dụng bổ sung 40 lao động để thay thế lao động thiếu hụt trong sản xuất Alumin.

đồng chí: Nguyễn Bá Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng
Đồng chí: Nguyễn Bá Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng phỏng vấn lao động 

Tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng có đồng chí: Nguyễn Bá Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng; cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo điều hành, trưởng các tổ chức, đoàn thể, phòng chức năng là thành viên của hội đồng tuyển dụng; và hơn 30 ứng viên tham gia tuyển dụng lần này.

ứng viên tham gia tuyển dụng
Các ứng viên tham gia tuyển dụng vào Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Các ứng viên tham gia tuyển dụng trong đợt này có tuổi đời từ 18-45 tuổi, tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành Luyện kim - Công nghệ vật liệu; Hóa học; Cơ khí; Chế tạo máy; Điện - Điện tử; Tự động hóa….Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật…

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phỏng vấn tuyển dụng lao động năm 2022

Trong đợt này Hội đồng tuyển dụng Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV dự kiến tuyển dụng khoảng 20 vị trí việc làm, để bổ sung thay thế lao động đang bị thiếu hụt cho các phòng và phân xưởng.

Sỹ Đồng