Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV tổ chức lễ phát động Tháng công nhân năm 2022

Ngày 5/5, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề là “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.
Ông Tường Thế Hà - Phó Giám đốc Công ty triển khai các nội dung hưởng ứng trong tháng hành động
Ông Tường Thế Hà - Phó Giám đốc Công ty triển khai các nội dung hưởng ứng trong tháng hành động

Mục tiêu Công ty Nhôm Lâm Đồng đặt ra trong Tháng hành động là nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức chính trị trong toàn Công ty đối với công tác AT-VSLĐ; đặc biệt là việc chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

Thực thi có hiệu quả các quy định trong Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố, cháy nổ góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Chủ đề của Tháng hành động là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Chủ đề của Tháng công nhân là “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”

Cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thi đua trong sản xuất kinh doanh trong Tháng phát động. Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố loại I trong sản xuất và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

Bà Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua tại buổi lễ
Bà Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua tại buổi lễ

Theo báo cáo của Công ty Nhôm Lâm Đồng, trong Quý I/2022, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng cao với sản lượng Alumin quy đổi sản xuất 177.300 tấn đạt 27,3%; doanh thu 700,3 tỷ đồng đạt 26,2%; nộp ngân sách 72,4 tỷ đồng; tiền lương bình quân 12,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng số lao động hiện tại là 1.365 người. 

Quang cảnh của buổi lễ phát động
Quang cảnh của buổi lễ phát động

Với đặc thù dây chuyền sản xuất rất đa dạng về ngành nghề, công nghệ sản xuất phức tạp từ khai thác đến tuyển, hóa luyện, nhiệt điện… sản xuất bao bì nhưng trong Quý I/2022, Công ty đã đảm bảo tốt nhịp độ sản xuất, không để xảy ra sự cố loại I và tai nạn lao động nặng. Đó là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết, đồng tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

Về công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, Công ty bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể tùy theo điều kiện lao động. Ngoài ra, các tổ chuyên môn và Công đoàn Công ty đã triển khai hỗ trợ kịp thời đối với tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt đối với trường hợp bị nhiễm bệnh, giúp người lao động nhanh chóng ổn định tinh thần, hồi phục sức khỏe sớm trở lại lao động sản xuất.

Lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể, phòng chuyên môn ký giao ước thi đua đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất
Lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể, phòng chuyên môn ký giao ước thi đua đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất
Mạnh Hùng