Công ty Thuốc lá Thăng Long: Tích cực tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị

Việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết và chỉ thị sẽ giúp lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và toàn thể Đảng viên trong Công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung của

Ngày 4/7 tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. 

Thay mặt Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, ông Vũ Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cho biết:  Việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết TW7, Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW - Chuyên đề năm 2018 của Bộ Chính trị về 3 chủ đề chính: “Xây dựng đội ngũ nhân sự các cấp; Cải cách chính sách tiền lương và Cải cách chính sách bảo hiểm” sẽ giúp lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và toàn thể Đảng viên trong Công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị Quyết, Chỉ thị. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nêu gương tự giác và chỉ đạo đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo đang kể chuyện về Bác

Hội nghị đã nghe GS. TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận TW quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, đồng thời cũng được nghe Giáo sư kể nhiều câu chuyện xúc động về phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ với hơn 2h đồng hổ nghe kể chuyện, mọi người đã hiểu thêm nhiều điều hơn về Bác. 

Tại Hội Nghị, ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long đã báo cáo sơ bộ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, vị thế của Công ty đã được khẳng định trên thương trường, luôn giữ vị trí dẫn đầu toàn Tổng công ty, đảm bảo công ăn, việc làm và nâng cao đời sống cho CBCNV; Phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; Tích cực thực hiện tái cơ cấu; Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực về giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. 

Để Nghị quyết, Chỉ thị đạt hiệu quả trong thực tiễn, Hội nghị đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Cụ thể: Các đơn vị ban hành ngay chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị có tính khả thi nhất. Viết bài thu hoạch về buổi quán triệt, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc nổi cộm và đề xuất những giải pháp tháo gỡ. Thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị phải được tiến hành sâu, rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động để tạo sự đồng thuận cao. Gắn công tác kiểm tra việc triển khai Nghị quyết, Chỉ thị với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm. Bên cạnh đó cần biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những nhân tố tích cực.

Cũng nhân dịp này, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tặng thưởng cho Công ty Thuốc lá Thăng Long, vì đã đạt những thành tích nổi bật trong Hội thao truyền thống CBCNVLĐ Lần thứ X - năm 2018.


Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trao phần thưởng của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho ông Trần Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công ty: Là đơn vị đoạt Giải nhất toàn đoàn trong Hội thao truyền thống CBCNVLĐ Lần thứ X - năm 2018 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
Quang cảnh Hội nghị


Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty: 

- Sản lượng sản xuất: Nhóm Công ty đạt 755 triệu bao, trong đó Công ty mẹ đạt 545 triệu bao. 

- Sản lượng tiêu thụ: Nhóm Công ty đạt 756 triệu bao (gồm lũy kế năm 2017), trong đó Công ty mẹ đạt 646 triệu bao. 

- Doanh thu: Nhóm Công ty đạt 2.682 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 2.162 tỷ đồng. 

- Nộp NSNN: Nhóm Công ty đạt 1.688 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 1.460 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: Nhóm Công ty đạt 119 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 106 tỷ đồng.