Công ty Truyền tải điện 1 hoàn thành Huấn luyện Mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2022 của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 05/2022 (đợt 1) tại Thanh Hóa và ngày 17 đến ngày 18 tháng 5/2022 (đợt 2) tại Hòa Bình, PTC1 đã tổ chức các lớp Huấn luyện ATVSLĐ cho các đồng chí QLVH các TBA, đội đường dây (ĐZ) tham gia Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) của Công ty năm 2022.
Nguyễn Toàn Thắng
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 phát biểu khai mạc khóa huấn luyện ATVSV

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp Huấn luyện ATVS lao động, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 nhấn mạnh về tính chất quan trọng của công tác Huấn luyện ATVSLĐ trong công tác vận hành lưới điện Quốc gia, tính chất, quyền, trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của ATVSV trong sản xuất.

Hằng năm Công ty tổ chức định kỳ công tác Huấn luyện ATVS cho lực lượng này đã thể hiện rõ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty trong việc bảo vệ sức khỏe, tuyệt đối tuân thủ công tác an toàn bảo hộ lao động trong vận hành lưới truyền tải điện.

Vũ Như Văn
Ông Vũ Như Văn - Nguyên Phó Cục trưởng, Cục an toàn lao động, Bộ lao động thương binh xã hội tham gia giảng dạy tại khóa huấn luyện ATVSV

Tại các lớp Huấn luyện các học viên được bồi huấn các kiến thức nội dung Quy định về tổ chức hoạt động của mạng lưới ATVSV và trách nhiệm của các đồng chí tham gia ATVSV; Được huấn luyện cách phòng tránh tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người khi bị tai nạn sự cố; Cách băng bó, cầm máu vết thương, băng bó gãy xương cẳng chân, cẳng tay. Cách băng bó vết thương trên đầu, cách sơ cứu khi bị ong đốt, rắn cắn, cách đo huyết áp bằng máy đo điện tử...

Nguyễn Thị Bích Liên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Bác sỹ phụ trách công tác Y tế PTC1 hướng dẫn băng bó vết thương

Ngoài ra các giảng viên còn truyền đạt về: Mục đích ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Các kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức về các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc, phương pháp cải thiện điều kiện làm việc, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh; Công dụng cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân. Những quy định cụ thể về an toàn BHLĐ, VSLĐ tại nơi làm việc. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và việc chấp hành các quy định về ATLĐ, VSLĐ chính sách, chế độ về BHLĐ đối với người lao động;

Thực hành cấp cứu ép tim khi có nạn nhân bị điện giật
Thực hành cấp cứu ép tim khi có nạn nhân bị điện giật

Sau 2 đợt với 4 ngày trên tinh thần trách nhiệm của các giảng viên và mỗi học viên các lớp huấn luyện đã kết thúc tốt đẹp 100% các học viên đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản về công tác sơ cấp cứu người bị nạn, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa…

Sau khi hoàn thành khóa Huấn luyện các học viên có đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ An toàn lao động, công nhận chức danh an toàn vệ sinh viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng