Cục QLTT Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 25/4/2023, Công đoàn Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội; đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội.

Cục QLTT Hà Nội tổ chức thành công Đại hội CĐ
Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn QLTT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2023 phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Công đoàn cơ sở tại hội nghị cho thấy nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã có nhiều cố gắng, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ I đề ra: Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; xây dựng tổ chức công đoàn; thi đua, khen thưởng; công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát và công tác tài chính; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cục QLTT Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Hội nghị Công đoàn cơ sở Cục QLTT Hà Nội

Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, công chức và người lao động…. Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đề xuất một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, CĐCS Cục Quản lý thị trường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, để nhiệm kỳ tới Công đoàn tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, sự nhiệt tình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội đã đề ra. Thay mặt BCH Công đoàn khoá mới, đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 đã phát biểu nhận nhiệm vụ. Ông cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, đồng thời tiếp tục phát động và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Cục QLTT Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn Cục Quản lý thị trường Hà Nội khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ họp để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

PV