Cục Quản lý thị trường Hà Nội: Khẩn trương công tác kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) vừa chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.
Cục QLTT Hà Nội
Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, tăng giá bất hợp lý

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) vừa chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Đội quản lý thị trường triển khai ngay lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp quản lý giá và thông tin giá cả thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực được giao.

Trong đó, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) yêu cầu Đội trưởng các Đội quản lý thị trường khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Công điện của của Bộ Công Thương, ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ và các văn bản của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) trong công tác phòng, chống dịch Covid 19; phối hợp công tác bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực được giao. 

Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý về giá, kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng phải thực hiện kê khai giả, niêm yết giá; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhất là đối với hàng hóa vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Tránh để xảy ra những biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) yêu cầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện phối hợp các cơ quan địa phương kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các chỉ thị, công điện và quy định của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch covid 19 trước diễn biến phúc tạp của dịch bệnh.

 

PT