Đảm bảo hiệu quả các dự án phát triển mỏ của Than Hòn Gai

Sáng 08/3, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thủy làm việc với Công ty Than Hòn Gai - TKV về các dự án đầu tư phát triển mỏ. Cùng dự có các Ban chuyên môn Tập đoàn và Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin…
tkv
Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy chủ trì cuộc họp

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn và Công ty Than Hòn Gai - TKV (chủ đầu tư) đã báo cáo về việc triển khai “Dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” và “Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng”.

Theo đó, đối với “Dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh”, trên cơ sở tính toán kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp đề xuất lựa chọn phương án khai thông bằng đào mới các ngầm băng tải từ mức -220 đến mức -350 kết hợp với đào mới giếng nghiêng phụ trục tải từ mức +25/-350 với khối lượng đào lò 7.187m gồm lò giếng, ngầm và các đường lò sân ga mức -350; công suất thiết kế 500.000 tấn/năm cùng với các giải pháp kỹ thuật vận tải, thông gió, thoát nước…

Đối với “Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng”, khai thác từ mức -100/-250, công suất thiết kế 900.000 tấn/năm, dự kiến huy động 07 lò chợ hoạt động đồng thời, trong đó 02 lò chợ công nghệ giàn mềm tương đương ZRY và 05 lò chợ ngang nghiêng…

Sau khi nghe đơn vị tư vấn và chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án cũng như ý kiến của các Ban chuyên môn Tập đoàn TKV, kết luận buổi làm việc, Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, đây là hai dự án trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty Than Hòn Gai.

Với công suất thiết kế của hai dự án từ 1,4 đến 1,5 triệu tấn/năm sẽ đảm bảo cho Than Hòn Gai duy trì sản xuất, việc làm của CNLĐ Công ty đến năm 2045, không để gián đoạn sản xuất.

Do vậy, các Ban chuyên môn Tập đoàn TKV cùng với đơn vị tư vấn và Công ty Than Hòn Gai cần rà soát lại phương án về giá thành sản xuất, hiệu quả đầu tư… trước khi báo cáo Tập đoàn và các cơ quan chức năng phê duyệt để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả các dự án phát triển mỏ của Than Hòn Gai. Cần tối ưu công tác thông gió, thoát nước, vận tải, tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có, kết nối hạ tầng giữa các dự án mới và cũ, đảm bảo môi trường.

Đặc biệt, đây là các dự án mới, do vậy Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu đưa công nghệ mới hiện đại phù hợp với điều kiện địa chất thực tế, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, kết nối các dự án với Trung tâm Điều hành sản xuất của Công ty, thực hiện mục tiêu xây dựng mỏ hiện đại, năng suất cao, ít người, an toàn, mỏ xanh - sạch - đẹp…

 

PV