Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 7,61%/năm giai đoạn 2020-2025

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự và chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại Đại hội.

 

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc; thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy Công ty qua các thời kỳ cùng 122 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú thay mặt cho 638 đảng viên từ 26 chi, đảng bộ cơ sở.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng.

Thương hiệu Đạm Hà Bắc trên thị trường tiếp tục được khẳng định và giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được bảo đảm. Tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; năng lực quản lý điều hành của bộ máy, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó hiệu quả SXKD thấp; còn tập thể, cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác quản lý, điều hành sản xuất xảy ra một số sự cố dẫn đến ngừng máy, vi phạm quy trình an toàn lao động, một số chỉ tiêu định mức tiêu hao cao hơn kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Ninh trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Ninh trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV.

 

Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhận diện thách thức, giai đoạn 2020-2025, Công ty đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả SXKD, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân (theo giá thực tế) 7,61%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp 15.794 tỷ đồng, bằng 115% so với thực hiện giai đoạn 2016-2020; tổng doanh thu tiêu thụ 15.217 tỷ đồng; hoàn thiện quyết toán Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy, thoái vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

Bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập cho người lao động. Hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm kết nạp từ 15 - 20 đảng viên.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ giải pháp, nhiệm vụ đặt ra; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ mới; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đa dạng mặt hàng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị hàng hóa.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chia sẻ với những khó khăn rất lớn mà Đảng bộ Công ty đã trải qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

 

Đồng chí đề nghị Đại hội tiếp tục tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích làm rõ thêm các nguyên nhân, nhất là yếu tố chủ quan của những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, bước sang giai đoạn mới, bên cạnh thuận lợi, khó khăn chung, ngành sản xuất phân bón còn phải đối diện với nhiều thách thức do diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng thu hẹp; giá nguyên vật liệu đầu vào dự báo tiếp tục tăng cao; áp lực cạnh tranh của thị trường phân bón ngày càng lớn. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Công ty trong thời gian tới hết sức nặng nề.

Đồng chí gợi mở một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận. Đó là, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành T.Ư về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, quản lý, công nhân kỹ thuật để không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD theo cơ chế thị trường; chú trọng phát triển các sản phẩm thế mạnh, phù hợp với xu hướng thị trường; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhất là các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khoản nợ vay và bảo đảm nguồn vốn lưu động cho SXKD; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí sôi nổi trong toàn đơn vị.

Đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bỏ phiếu.

Đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bỏ phiếu.

 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tinh thần trách nhiệm; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm thật cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và xu hướng phát triển để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí mong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp cùng với tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc giải quyết những khó khăn hiện nay, đặc biệt là việc cơ cấu khoản nợ vay và điều chỉnh lãi suất cho vay hợp lý để Công ty yên tâm phát triển SXKD.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Trong buổi sáng, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội  cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

PV