Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 4/12/2020, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Với hình thức trực tuyến ở 2 điểm cầu (TP.Hà Nội và TP.HCM) cho các cán bộ chủ chốt. Tham dự hội nghị có ông Lê Mạnh Hùng Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, ông Hồ Lê Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

lãnh đạo phát biểu
Ông Hồ Lê Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát biểu 

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng, đổi mới.

Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bà Trần thị Hoàng Mai phát biểu
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng Công ty phát biểu 

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng Bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đề nghị: trên cơ sở nội dụng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinataba và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Vinataba.

Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vinataba phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Ông Hồ Lê Nghĩa yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của đơn vị và thực hiện viết bài thu hoạch thực chất, theo đúng quy định.

Mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội III của Đảng ủy Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Đảng bộ Vinataba lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo bước chuyển biến mới trong lãnh đạo, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Tú