Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch

Xác định năm 2021 là một năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát Nghị quyết công tác năm 2021 và tình hình thực tiễn từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 10 nghị quyết, 07 chương trình, 16 kế hoạch, 9 quyết định, 5 hướng dẫn, 63 báo cáo, 58 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo khác cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với HĐTV, Ban TGĐ Tổng công ty và các đảng ủy/chi ủy trực thuộc.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba báo cáo tại Hội nghị
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba báo cáo tại Hội nghị

Nhờ đó, năm 2021 dù là năm rất khó khăn, nhưng đã khẳng định nỗ lực vượt khó, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty. Tổng công ty vẫn đảm bảo ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch do Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thuốc điếu ước đạt 100,3% kế hoạch; Nộp ngân sách ước đạt 109,1% kế hoạch; Tổng doanh thu ước đạt 107,0% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 103,1% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 101,7% kế hoạch.

Tổng công ty còn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho gần 8.000 cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt khoảng 18,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. 

Ngoài ra, Tổng công ty còn tích cực tham gia đóng góp Quỹ vắc - xin phòng chống Covid -19 của Chính phủ với số tiền trên 100 tỷ đồng; Ủng hộ 300 triệu đồng hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ đạo trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đặc biệt trong công tác truyền thông phòng chống buôn lậu thuốc lá; Tham gia kiến nghị xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngành.

Với công tác tái cơ cấu, Tổng công ty đã có Công văn số 520/TLVN-TCNS, công văn số 588/TLVN-TCNS báo cáo Ủy ban Quản lý vốn kế hoạch sắp xếp lại của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trong đó, tập trung vào kế hoạch sắp xếp Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, các Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty và các đơn vị đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội nhờ làm tốt việc phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng, xây tặng 26 nhà tình nghĩa, 10 nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm lo Tết cho người nghèo và các hoạt động từ thiện khác. Tổng số tiền lên đến trên 12 tỉ đồng. 

Tích cực phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh

Xác định làm tốt công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19; chấp hành nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt trong các Khu công nghiệp. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành trên 20 văn bản, báo cáo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 Tổng công ty Vinataba
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 Tổng công ty Vinataba

Các cơ sở đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty triển khai đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “3 cùng 4 tại chỗ”, “4 tại chỗ” đặc biệt phương thức “4 xanh” đã được các đơn vị áp dụng tương đối nhiều.

Chưa kể, các đơn vị đã xây dựng phương án lao động phù hợp với cấp độ nguy cơ tại địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nỗ lực để có thể phục hồi được sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất.

Các đơn vị còn chủ động liên hệ với chính quyền địa phương tiêm vắc- xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ, CNV và người lao động. Tính đến 30/11/2021, toàn Tổng công ty đã có 7.084 cán bộ, CNV, người lao động được tiêm vắc - xin phòng chống Covid-19 mũi 1, đạt tỉ lệ 89,78%, Số người lao động được tiêm mũi 2 là 6.931, đạt tỉ lệ 87,84%.

Nhiệm vụ mới cho năm 2022

Năm 2022 đánh dấu mốc son kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt nam, toàn Đảng bộ Tổng công ty triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Đảng bộ, trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò dẫn đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội và toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành Thuốc lá của Nhà nước; giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất Thuốc lá.

Đồng thời, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững. Triển khai áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ - TCT phù hợp cơ chế quản lý của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giao. Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty. Đảm bảo việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt và ổn định, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Thanh Tú