Dành hơn 5,8 tỷ đồng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

Điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết nhằm cụ thể hóa, quy hoạch cấp trên; khớp nối kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng các dự án thành phần.
bắc giang
Dành hơn 5,8 tỷ đồng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Hiện nay, phân khu 2 là phân khu có tốc độ đô thị hóa nhanh trong 09 phân khu được xác định trong Quy hoạch chung theo được duyệt theo Quyết định số 1685/QĐ - TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 với khoảng 40 dự án đã, đang và sẽ triển khai. Các dự án này cơ bản tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (tỉ lệ 1/2000) được phê duyệt theo quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, sau khi triển khai các Quy hoạch chi tiết một số vị trí có sự sai khác nhất định với Quy hoạch phân khu được duyệt. Theo Quy hoạch chung được duyệt, phân khu 2 sẽ mở rộng ranh giới so với Quy hoạch phân khu cũ, cụ thể sẽ lấy thêm một phần diện tích của huyện Yên Dũng và bố trí các chức năng Trung tâm hành chính tỉnh, y tế, dịch vụ thương mại. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu lập quy hoạch phân khu 2 theo định hướng của Quy hoạch chung nhằm chuẩn hóa, khớp nối không gian các quy hoạch chi tiết, dự án thành phần và không gian phát triển mới.

Việc điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết nhằm cụ thể hóa, quy hoạch cấp trên; khớp nối kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng các dự án thành phần; phát huy các tiềm năng lợi thế của khu vực mở rộng, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của đô thị theo quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu các xã trong khu vực lên phường. Quy hoạch phân khu 2 được duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị và tiến hành các bước tiếp theo.

Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các phường, xã: Lê Lợi, Dĩnh Kế, Tân Tiến, Dĩnh Trì, Hương Gián, Xuân Phú và thị trấn Tân An. Ranh giới được giới hạn:

Phía Đông Bắc giáp xã Thái Đào (Lạng Giang);

Phía Nam, Tây Nam giáp đê sông Thương;

Phía Đông giáp đường quy hoạch (thuộc thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng);

Phía Tây Bắc giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 2.247ha; dân số dự kiến đến 2030 khoảng 66.000 người, đến 2045 khoảng 105.000 người.

Về tính chất

Đây là đô thị phức hợp, trung tâm mới đa chức năng của thành phố Bắc Giang, có không gian đô thị sinh thái gắn với cảnh quan cây xanh mặt nước và các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị.

Điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 là cần thiết nhằm cụ thể hóa, quy hoạch cấp trên; khớp nối kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng các dự án thành phần; phát huy các tiềm năng lợi thế của khu vực mở rộng, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của đô thị theo quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu các xã trong khu vực lên phường. Quy hoạch phân khu 2 được duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị và tiến hành các bước tiếp theo.

Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu:

- Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn, đặc biệt nghiên cứu các định hướng của khu vực phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang được phê duyệt theo Quyết định số 1685/QĐ - TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng chính phủ. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

- Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch. Các chỉ tiêu ngoài việc đảm bảo theo Quy chuẩn, cần lưu ý đến tiêu chí theo đảm bảo cá xã thuộc huyện Yên Dũng sẽ lên phường trong tương lai.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Xác định vị trí, quy mô, cấu trúc đơn vị ở; vị trí, quy mô công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị, lưu ý việc phân chia đơn vị ở cần phù hợp với định hướng sắp xếp đơn vị hành chính và các xã thuộc huyện Yên Dũng lên phường.

Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang; - Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Bắc Giang; - Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Tổ chức lựa chọn tư vấn theo quy định hiện hành.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt (không bao gồm thời gian chờ xin ý kiến, thẩm định và phê duyệt).

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện:

- Kinh phí: Tổng chi phí khoảng 5.809.427.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm linh chín triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng). - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Bắc Giang.