Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo dự thảo, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương gồm 2 nhóm sản phẩm: 

1. Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp: Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương; thuốc nổ amonit AD1; thuốc nổ TNP1; mìn phá đá quá cỡ; dây cháy chậm công nghiệp; dây dẫn tín hiệu nổ; kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ...

2. Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp: Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng mini; động cơ điện phòng nổ; thiết bị điều khiển phòng nổ (tủ điều khiển, bảng điều khiển, hộp nút nhấn); cáp điện phòng nổ (cáp điện, cáp quang); thiết bị thông tin, tín hiệu phòng nổ...

Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn
Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Nguyên tắc quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Theo dự thảo, việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường hoặc đưa vào sử dụng.

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu phải được thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định.

Việc thử nghiệm, chứng nhận phục vụ công bố hợp quy được thực hiện bởi các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động và được Bộ Công Thương chỉ định.

Trường hợp có quy định khác về biện pháp quản lý tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Ngọc Châm