Đào tạo, cập nhật kiến thức thương phẩm Dầu nhờn Petrolimex cho hơn 140 học viên

Thông qua khóa đào tạo các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về thương phẩm hàng hóa, kỹ năng giao tiếp và tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng Dầu mỡ nhờn Petrolimex cho phù hợp với các loại máy móc, thiết bị.

Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) phối hợp với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (TCT PLC) tổ chức đào tạo thương phẩm Dầu nhờn Petrolimex và giới thiệu sản phẩm mới cho 140 học viên là cán bộ các Phòng nghiệp vụ, Cửa hàng trưởng các Cửa hàng và người lao động trong Công ty.

Dự và khai mạc khóa đào tạo có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Petrolimex Hà Giang; ông Phan Ngọc Phúc - Phó trưởng phòng Kinh doanh Dầu mỡ nhờn lon hộp, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

ong dung
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo khóa đào tạo ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty nhấn mạnh công tác đào tạo, cập nhật kiến thức về thương phẩm hàng hóa, kiến thức về sản phẩm mới là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm trang bị những kiến thức chuyên sâu về thương phẩm hàng hóa, kỹ năng thuyết phục và hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng chủng loại, phẩm cấp hàng hóa phát huy hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong sử dụng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex.

ong hieu
Ông Đào Văn Hiếu - Trưởng phòng thử nghiệm Vilas 017 triển khai lớp tập huấn

Thông qua khóa đào tạo các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về thương phẩm hàng hóa, kỹ năng giao tiếp và tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng Dầu mỡ nhờn Petrolimex cho phù hợp với các loại máy móc, thiết bị.

Quốc Minh