DAP 2 giám sát 24/24 bãi thải Gyps

Mới đây, phóng viên Tạp chí Công Thương có trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty CP DAP số 2 về công trình xử lý sự cố đê bao bãi thải thạch cao PG (Gypsum) tại KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Đê bao bãi thải Gyps sau gia cố
Đê bao bãi thải Gyps sau gia cố

 

Ông Hưng cho biết, ngày 25/7/2019. Công ty đã hoàn thành công trình này và đưa vào vận hành chính thức. Công ty đã di dời 53 hộ dân với số tiền đền bù 3,4 tỷ đồng tiền đền bù. Kinh phí di dời 40 tỷ. Các hộ di dời đã đồng thuận 100%, không có khiếu kiện.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Công ty có văn bản số 1416/BC - DAP2 Báo cáo kết quả thực hiện các công việc trong thời gian tiếp tục vận hành thử nghiệm Nhà máy DAP số 2 của Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem theo Văn bản số 2577/UBND-TNMT ngày 11/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đối với phần việc lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường và xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với bãi thải Gyps, ngày 13/6/2019, Công ty đã ban hành Kế hoạch số 864a/KH-DAP2 về việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi Nhà máy vận hành chính thức gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, Tổng Cục Môi trường - Bộ TN&MT, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, Cục KTAT&MTCN - Bộ Công Thương, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý KKT tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để thực hiện giám sát theo quy định.

Đồng thời, ban hành Phương án cứu nạn cứu hộ kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-DAP2 ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt Phương án cứu nạn, cứu hộ của Nhà máy sản xuất phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2 thuộc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem.

Đối với phần việc kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, kiểm tra hệ thống kho bồn chứa hóa chất, nguyên liệu, Công ty đã thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo sẵn sàng trong quá trình vận hành các xưởng, cũng như các hạng mục bảo vệ môi trường kèm theo như các hạng mục xử lý khí thải của các xưởng SA, PA, DAP, Nhiệt điện; hạng mục xử nước thải: Trạm xử lý nước thải sản xuất, Trạm xử lý nước thải sinh hoạt ... Quá trình vận hành các hạng mục bảo vệ môi trường đều được vận hành ổn định và đáp ứng các yêu cầu về công tác xử lý khí thải, nước thải, quản lý chất thải rắn.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và giám sát quá trình vận hành nhà máy. Cụ thể:

Ngày 25/6/2019, Đoàn kiểm tra công tác PCCC – CNCH của Công an tỉnh Lào Cai đã đến làm việc và đánh giá công tác PCCC đã được Công ty thực hiện tốt.

Ngày 11/7/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương đến Công ty làm việc và kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2.

Ngày 01/8/2019, Công ty đã làm việc với Đoàn thanh tra công tác bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường  - Bộ Tài nguyên & Môi trường. Công ty đã ban hành Kế hoạch số 1136/KH-DAP2 ngày 08/8/2019 về việc khắc phục các tồn tại theo biên bản thanh tra về bảo vệ môi trường ngày 01/8/2019 của Tổng cục Môi trường tại Công ty.

Ngày 19/9/2019, Công ty đã làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc rà soát thực hiện các quy định của Nhà nước về quy hoạch xây dựng, đất đai, môi trường, của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tằng Loỏng năm 2019.

Đối với việc đảm bảo an toàn đê bao bãi Gyps, đã thi công hoàn thành gia cố đê bao vào ngày 25/6/2019. Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công ty tiếp tục chủ động rút tối đa nước róc bãi Gyps về xử lý tại trạm xử lý nước thải và tái sử dụng trong quá trình vận hành nhà máy.

Trong thời gian gia hạn vận hành thử nghiệm Nhà máy, tổng lượng nước róc bơm về tái sử dụng và xử lý khoảng 35.000 m3. Mực nước tại bãi thải Gyps dưới cao trình của đơn vị tư vấn khuyến cáo và mức nước giảm rất sâu, đảm bảo an toàn theo yêu cầu.

Đối với việc triển khai thực hiện dự án xử lý tái chế chất thải Gyps, Công ty đã thực hiện phát hành hồ sơ mời sơ tuyển năng lực kinh nghiệm hợp tác xử lý chất thải gypsum và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển không lựa chọn được đối tác. Công ty đã báo cáo và được Hội đồng quản trị chấp thuận cho phép tìm kiếm các đối tác vào đàm phán về việc xử lý chất thải gypsum. Công ty đã làm việc với 2 đối tác, hiện nay các đơn vị này đang hoàn thiện phương án để triển khai các bước tiếp theo.

Đối với công trình Hồ điều hòa thu gom nước róc bãi thải Gyps, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 17/7/2019. Hiện tại còn 1 số phần việc đang thi công, Công ty cũng đang hoàn thiện hồ sơ.

Hồ điều hoà sự cố môi trường 100.000 m³
Hồ điều hoà sự cố môi trường 100.000 m³

 

Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo xác nhận hoàn thành và trình gửi Bộ TN&MT phê duyệt xin cấp giấy xác nhận hoàn thành đối với 03 hạng mục còn lại.

Ngày 23/9/2019, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 2434/QĐ-BTNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2” tại tỉnh Lào Cai.

Ngày 5/10/2019, Đoàn kiểm tra đã tới Công ty làm việc và  kiểm tra thực tế việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất phân bón Điamôn phốt phát (DAP) số 2”. Trên cơ sở ý kiến của Đoàn kiểm tra, Công ty tiếp thu và phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo Xác nhận hoàn thành gửi Bộ TN&MT.

Có thể nói, cho đến nay Công ty đã xử lý ổn thỏa sự cố đê bao bãi thải thạch cao PG (Gypsum); đồng thời giải quyết dứt điểm nội dung phát sinh về công tác bồi thường, đền bù thiệt hại cho các hộ dân. Để đảm bảo an toàn môi trường, Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát bãi Gyps hàng ngày và ghi chép vào sổ theo dõi đầy đủ tuân thủ theo Phương án số 1410/PA-DAP2 ngày 14/10/2016 về bảo trì, bảo dưỡng và phòng chống sự cố cho thân đê bãi chứa thạch cao của nhà máy DAP số 2-Vinachem.

Theo phương án này, Công ty trực tiếp quản lý kiểm tra thường xuyên bãi Gyps 2 ngày/1 lần và kiểm tra đột xuất trước, trong và sau khi có mưa lớn, bão hoặc xảy ra sự cố bất thường. Định kỳ 1 tháng/1 lần tổ kiểm tra sẽ đi kiểm tra thực trạng của bãi thải Gyps theo phương án đã xây dựng và ban hành. Công ty thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và lập sổ ghi chép đầy đủ để nhanh chóng phát hiện và đánh giá kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn cho bãi thải Gyps để xử lý.

Trần Bản