Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

Dự thảo Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 2019-2020 được gia hạn cho giai đoạn 2021-2022 (viết tắt là Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia gia hạn cho giai đoạn 2021-2022).

Theo dự thảo, ban hành kèm theo Nghị định này gồm:

1. Phụ lục I - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

3. Phụ lục III - Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng theo Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia.

Bộ Tài chính cho biết, Biểu thuế nêu tại Phụ lục I mà phía Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng như: Gia cầm sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo (với hạn ngạch 300.000 tấn/năm), chế phẩm chứa thịt lợn (dạng đóng bao bì kín khí để bán lẻ), lá thuốc lá chưa chế biến (với hạn ngạch 3.000 tấn lá thuốc lá/năm). Danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch được quy định tại Phụ lục II.

Biểu thuế 31 mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi tại Nghị định này được thu hẹp một dòng hàng so với 32 mặt hàng tại Nghị định 92/2019/NĐ-CP (đưa một mặt hàng là bánh ga-tô có mã HS là 1905.90.30 ra khỏi Biểu thuế ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Campuchia trong Thỏa thuận gia hạn cho giai đoạn 2021-2022 do thuế suất mặt hàng này đã về 0% giai đoạn 2018-2022 theo ATIGA). Việt Nam và Campuchia đã thống nhất đồng ý về sửa đổi này.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Dự thảo cũng nêu rõ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định.

Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp.

Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Theo chinhphu.vn