Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2023

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động trong khoảng 22 - 27,85 điểm. Ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất, ngành Công nghệ nông nghiệp có mức điểm chuẩn thấp nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ

 

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo các ngành học hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm các ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, tự động hóa và một số ngành công nghệ cao liên ngành.

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ được thiết kế và vận hành theo phương thức tín chỉ, sinh viên có thể chủ động thiết kế lộ trình học tập, học gia tăng các môn học lựa chọn hoặc các môn học thuộc các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu và năng lực cá nhân. Đồng thời, sinh viên có cơ hội học và được cấp văn bằng thứ 2 (bằng kép) với một số chương trình trong Trường Đại học Công nghệ cũng như các trường đại học khác trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên được học bổ sung một số học phần nâng cao về chuyên môn và kỹ năng, trong đó tối thiêu 40% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ được thực hành thực tập trên hệ thống trang thiết bị và phòng máy tính hiện đại, được cung cấp tài nguyên học liệu số. 100% môn học có website hỗ trợ giảng dạy, học tập.

Từ học kỳ hè năm thứ 3, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp. Trường Đại học Công nghệ hợp tác chặt chẽ với một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp hàng đầu để cung cấp môi trường thực tập và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Ngọc Châm