Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 3 năm gần nhất

Cập nhật điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh qua các năm. Trước đó, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển này.

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ xét tuyển cho 95 ngành, chương trình đào tạo với thí sinh đạt 15 - 19 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được chia ra ba mức: 15, 17 và 19 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Công nghệ lấy điểm sàn cao nhất. 43 ngành, chương trình khác nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm. Gần 50 ngành còn lại lấy điểm sàn từ 15. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển mà trường quy định.

Năm nay, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển khoảng 6.500 chỉ tiêu. Trong đó, trường dành 50% chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sớm, 50% cho xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Để tăng khả năng trúng tuyển, thí sinh tham khảo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh qua các năm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Đầu tháng 7, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Ngành Công nghệ thông tin (chất lượng cao học bằng tiếng Việt) có điểm chuẩn học bạ cao nhất với 29 điểm. Nếu không thuộc các diện ưu tiên, thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn trên 9,6 mới trúng tuyển.

Học phí Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh mỗi học kỳ dự kiến 13 - 16,2 triệu đồng với hệ đại trà, chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt là 20,8 - 23,2 triệu đồng và chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh là 23,4 - 26,1 triệu đồng.

Ngọc Châm