Đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3

Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương có Công văn 3163/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng Covid-19 đợt 3.

Theo đó, đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 bao gồm:

- Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 đối với:

Các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

- Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện.

Mức giảm tiền điện như sau:

+ Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

+ Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện theo quy trên là 07 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Công văn 3163/BCT-ĐTĐL được ban hành ngày 03/6/2021.

 

Thanh Xuân