Đóng điện đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng: Tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc

Vào lúc 18h25 phút ngày 30/09/2022, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng.

Dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành.

Dự án tuyến đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng được xây dựng mới với quy mô: Xây dựng đường dây trên không 02 mạch và 04 mạch dài 17km; Xây dựng đoạn cáp ngầm 01 mạch đấu nối từ cột số 2 vào TBA 220kV Lào Cai; Xây dựng 02 ngăn lộ mới thiết bị GIS tại TBA 220kV Lào Cai; Xây dựng 2 ngăn lộ tại TBA 220kV Bảo Thắng; Hoàn thiện đảo chuyển đấu nối các đường dây 220kV Bảo Thắng - Bắc Hà, Bảo Thắng - Yên Bái và Bảo Thắng Lào Cai; Sắp xếp 2 ngăn lộ thiết bị compact trong diện tích 01 ngăn lộ truyền thống kết hợp cáp ngầm 220kV với đường dây trên không; hạng mục đảo chuyển đấu nối đầu trạm Bảo Thắng theo sơ đồ thiết kế hệ thống điện giúp an toàn, hiệu quả trong vận hành.

Đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng trong quá trình thi công
Đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng trong quá trình thi công 

Dự án tuyến đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng khởi công từ tháng 12/2020, trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 ở Việt Nam, gây nhiều khó khăn trong công tác thi công của nhà thầu, thời gian này có biến động lớn về giá thép trên thế giới và thị trường Việt Nam. Công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp rất nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chỉ đạo sát sao NPMB cùng nhà thầu đã phối hợp với chính quyền các địa phương vận động, tuyên truyền và làm việc với từng hộ dân để giải quyết vướng mắc dự án.

Bên cạnh đó, đặc thù tuyến đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng giao chéo với nhiều đường dây 110kV, 35kV liên quan đến các NMTĐ nhỏ trong khu vực Lào Cai cũng như cấp điện cho các phụ tải công nghiệp quan trọng tỉnh Lào Cai nên công tác cắt điện thi công gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo tiến độ dự án tuyến đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng, NPMB đã yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công...  Bên cạnh đó, lãnh đạo NPMB cùng các phòng chức năng thường xuyên có mặt tại công trường để đôn đốc công tác thi công và giải quyết các vướng mắc của nhà thầu trong công tác đền bù thi công, cắt điện thi công…

Việc hoàn thành đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng giúp tăng cường đảm bảo điện cho các tỉnh miền Bắc
Việc hoàn thành đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng giúp tăng cường đảm bảo điện cho các tỉnh miền Bắc

Tầm quan trọng của tuyến đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng

Việc đóng điện tuyến đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng đã đảm bảo nhập khẩu điện về Việt Nam kể từ ngày 1/10/2022, cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Lào Cai nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Ngoài ra, dự án cũng góp phần giải tỏa nguồn thủy điện nhỏ trong khu vực.

Kim Thái