Đóng điện Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (Quảng Trị)

Lúc 4h30, ngày 30/6, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT2 (220kV-250MVA) Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Công trình sẵn sàng giải phóng công suất cho các nhà máy điện gió phía Tây Quảng Trị chuẩn bị vào vận hành thương mại.
la bao
TBA 220kV Lao Bảo

Công trình thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo được xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110/22kV với qui mô hai máy biến áp 250MVA. Giai đoạn 1 lắp đặt trước 1 máy. 

Hiện nay, đã có 17 nhà máy điện gió trong khu vực đăng ký truyền tải điện về TBA 220kV Lao Bảo - ông Bùi Công Cường, Phó Giám đốc CPMB cho hay. Công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo các nhà máy điện gió vào vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 (mốc tiến độ theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Cùng với đó, dự án góp phần truyền tải công suất các nhà máy thủy điện phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; góp phần đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh này. 

Cũng theo CPMB, toàn bộ đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021, để các nhà máy điện gió vận hành hiệu quả, phát huy tối đa công suất.

Vũ Chang/EVN