Đồng Nai: Cần hơn 750 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1

Dự án hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 là dự án nhóm B, được giao cho UBND TP. Biên Hòa làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023.

UBND TP. Biên Hòa vừa có Tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai xem xét thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP. Biên Hòa. Tổng mức đầu tư của dự án được đề xuất hơn 757 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Dự án hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 là dự án nhóm B, được giao cho UBND TP. Biên Hòa làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2023. Đây là dự án thành phần thuộc Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1.

Dự án Biên Hòa 1
Dự án hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 thuộc Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1

5 dự án xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo các phân khu

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của tỉnh Đồng Nai về chủ trương chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh với mục tiêu chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1 thành một khu đô thị - dịch vụ - thương mại hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị Biên Hòa; đồng thời, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai.

Tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam. Sau khi có chủ trương đồng ý của Chính phủ, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cuốn chiếu theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực của tỉnh, hạn chế việc các doanh nghiệp phải thực hiện di dời hàng loạt.

Tháng 6/2022, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã có Công văn giao UBND tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tại Công văn số 3548-CV/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 14/6/2022 về phương án di dời trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và dự án tại Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để hoàn chỉnh báo cáo phương án di dời trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh về khu vực phường An Bình, TP. Biên Hòa. Đồng thời, giao UBND TP. Biên Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1. Các cơ quan liên quan đã rà soát đề án và đã chia thành 6 dự án thành phần để triển khai thực hiện gồm: xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và 5 dự án xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ được phân chia theo các phân khu.

Xây dựng Khu trung tâm Chính trị - Hành chính mới của tỉnh

Đối với chủ trương xây dựng Khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, ngày 5/4/2023, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương di dời, xây dựng mới Khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai tại khu vực KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa.

Ngày 13/7/2023, tại Kỳ họp lần thứ 12 - Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X, UBND tỉnh đã có Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương di dời, xây dựng mới Khu trung tâm Chính trị - Hành chính của tỉnh Đồng Nai.

Theo dự thảo, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của tỉnh sẽ có quy mô khoảng 44ha, nằm trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được chuyển đổi công năng thành khu đô thị - thương mại dịch vụ với phạm vi ranh giới thuận lợi, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân của tỉnh thời gian tới.

Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới sẽ thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông đô thị như: Quốc lộ 1 (Xa lộ Hà Nội), Quốc lộ 51, tuyến Metro kết nối với trung tâm TPHCM, gần với tuyến đường sắt nhẹ của TP Biên Hòa, có sẵn hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi như: Cầu An Hảo kết nối khu vực Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới với trung tâm hành chính hiện hữu của tỉnh, tạo thuận lợi cho việc di dời, đi lại làm việc của các cơ quan hành chính và người dân.

Việc di dời, xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính mới cũng được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán, xây dựng, sửa chữa, cải tạo một cách chắp vá và kém hiệu quả của các cơ quan công sở hiện tại, giảm áp lực về quỹ đất xây dựng cơ quan hành chính trong đô thị cũ, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội TP. Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai.

Hoàng Phương