Đồng Tháp đề nghị bổ sung 02 dự án nhà máy điện mặt trời

Cả 2 dự án đều phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sớm thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung 02 dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Đó là dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông và dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, đều phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự.

Dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự có diện tích 22ha, trong đó đất trồng lúa nước cần chuyển mục đích sử dụng đất là 3,1 ha và các loại đất khác là 18,9 ha.

Dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông có diện tích 18,8 ha, được xây dựng trên toàn bộ diện tích đất mặt nước, không có đất trồng lúa nước phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời nêu trên phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó nguồn năng lượng điện mặt trời là cấp thiết.

Số giờ nắng ở tỉnh Đồng Tháp đạt từ 2.200 - 2.500 giờ/năm, việc khai thác nguồn điện năng lượng mặt trời rất thích hợp.

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp có nhiều hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà và đã có 58 cơ sở sản xuất và hộ dân sử dụng với tổng công suất 1.874 kWp. Qua đó, giúp giảm áp lực hệ thống lưới điện quốc gia, cũng như tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt của người dân.

Thanh Xuân