EVN: Lưới điện truyền tải và phân phối hầu như chưa bị ảnh hưởng do bão số 7

Thông tin về ảnh hưởng bão số 7 (LIONROCK) đến vận hành nguồn và lưới điện đến ngày 10/10

Theo EVN, về tình hình vận hành cơ bản lưới điện truyền tải và phân phối vẫn vận hành bình thường, hầu như chưa bị ảnh hưởng do bão số 7. Tuy nhiên tình hình mưa sau bão vẫn còn tiếp diễn, EVN và các đơn vị vẫn thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến cũng như sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị, phương tiện để xử lý sự cố điện do ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Các hồ chứa thủy điện ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đều đang thực hiện theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa và đơn hồ chứa. Dung tích phòng lũ còn lại của các hồ chứa thủy điện này trong khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn rất lớn - khoảng 6,45 tỷ m3.

Tên hồ

thuỷ điện

Lưu lượng nước về hồ

(m3/s)

Lưu lượng nước đi qua NM về hạ du

(m3/s)

Lưu lượng

tràn

 

Lưu lượng chạy máy

(m3/s)

  Lai Châu

277

0

0

0

  Sơn La

250

0

0

0

  Hòa Bình

486

221 *

0

201

  Huội Quảng

17

5 *

0

0

  Bản Chát

75

0

0

0

  Thác Bà

203

140

0

140

  Bản Vẽ

141

0

0

0

  Trung Sơn

87

87

0

87

 Ghi chú: *: trong đó bao gồm dòng chảy dân sinh theo đề nghị của địa phương

 

Đăng Huy