EVN sắp bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại PECC3

8h30 ngày 25/6/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3).

Tổng số lượng cổ phần chào bán là 4.037.134 cổ phần. Mức khởi điểm đấu giá dự kiến là 76.700 đồng/cổ phần. 

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc từ ngày 29/5/2019 đến 15h30 ngày 18/6/2019.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h00 ngày 21/6/2019.

PECC có tổng vốn điều lệ 82,76 tỷ đồng. EVN hiện đang nắm giữ 48,78% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. PECC3 hoạt động trong các lĩnh vực: Kiểm định chất lượng xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; đo đạc bản đồ và vẽ bản đồ địa chính; lập qui hoạch các dự án đầu tư, phát triển điện lực; lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; lập hồ sơ đấu thầu dự án các nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, nguồn và lưới điện)…

Kết thúc năm 2018, PECC3 đạt doanh thu thuần 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017.

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2019, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt hơn 700 triệu đồng. 

Việc chuyển nhượng cổ phần của EVN tại PECC3 nhằm thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020. 

Nghi Viên